Profiteert u van de laatste SDE+ ronde in maart 2020?

Vanaf 17 maart tot en met 2 april vindt er een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) plaats. De SDE regelingen stimuleren projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, SDE Zon is er daar één van. Dit is gunstig voor zowel nieuwe als bestaande klanten van Klimaatroute die geïnteresseerd zijn in het produceren van zonne-energie. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor grootverbruikaansluitingen van >3x80 ampère.

Met het beschikbaar stellen van deze subsidie probeert het ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland te stimuleren. Het EZK stelt daarom een bedrag van 2 miljard euro beschikbaar. Dit is goed nieuws voor milieubewuste ondernemers en organisaties die gebruik willen maken van zonne-energie. Het is tevens ook de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van deze subsidieregeling in haar huidige, aantrekkelijke vorm. 

Halverwege het jaar wordt de SDE+ regeling namelijk aangepast. In de nieuwe SDE++ regeling ligt de focus voornamelijk op het behalen van de landelijke klimaatdoelen. De focus zal de subsidieregeling daarom verschuiven van het opwekken van duurzame energie naar het stimuleren van CO2-reductie. Het beschikbare subsidiebudget wordt daarnaast in 2020 gehalveerd van 10 miljard naar 5 miljard euro. Deze combinatie zorgt ervoor dat de kans op een subsidie voor zonnepanelen aanzienlijk daalt. Wie voordelig gebruik wil maken van zonne-energie is erbij gebaat om dit voorjaar een subsidie aan te vragen. Weten wat de subsidie u zou kunnen bieden? Plan een afspraak met een van onze consultants in of neem vrijblijvend contact op met 020 700 9438